ערכות המיועדות לקביעת הורמונים וחומרים נוספים בדגימות מים. הבדיקה הינה בעלת רגישות גבוהה מאוד ומבוצעת בשיטת ELISA.

לקבלת מידע נוסף לגבי אנליזת מים וסביבה, נא לפנות לחברת נאוטק ביו בע"מ.ערכות לבדיקות מים וסביבה